Linus Pauling en de orthomoleculaire therapie

Linus Pauling heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling en popularisering van de orthomoleculaire therapie. Orthomoleculaire therapie is een benadering van de geneeskunde die streeft naar het behoud van optimale gezondheid en de behandeling van ziekten door het aanvullen van het lichaam met de juiste hoeveelheden voeding en voedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen, aminozuren en andere biologische en biochemische stoffen die normaal in het lichaam aanwezig zijn.

“The best way to have a good idea is to have lots of ideas.” (De beste manier om een goed idee te krijgen, is door veel ideeën te hebben.) – Linus Pauling

Hoge dosis Vitamine C

In de jaren 1960 begon Pauling zich te interesseren voor de therapeutische potentie van hoge doses vitamine C. Hij geloofde dat vitamine C in grote hoeveelheden kon helpen bij de behandeling van verschillende ziekten, waaronder kanker en hartziekten. Pauling voerde uitgebreid onderzoek uit en publiceerde verschillende boeken waarin hij zijn bevindingen en overtuigingen presenteerde, zoals “Vitamin C and the Common Cold” (Vitamine C en de gewone verkoudheid) en “Cancer and Vitamin C” (Kanker en vitamine C).

“Satisfaction of one’s curiosity is one of the greatest sources of happiness in life.” (Het bevredigen van je nieuwsgierigheid is een van de grootste bronnen van geluk in het leven.) – Linus Pauling

Opkomst van orthomoleculaire therapie

Hoewel Paulings opvattingen over de therapeutische toepassingen van vitamine C soms controversieel waren en niet altijd werden ondersteund door wetenschappelijk bewijs, had hij een grote invloed op de opkomst van de orthomoleculaire therapie. Zijn werk en publieke bekendheid brachten aandacht naar de rol van voedingssupplementen en voedingsstoffen in de gezondheid en ziektebehandeling, en inspireerden veel anderen om zich te verdiepen in dit gebied.

“The only way to have a friend is to be one.” (De enige manier om een vriend te hebben, is er een te zijn.) – Linus Pauling

Breed vakgebied en mooie aanvulling op reguliere geneeskunde

Als gevolg van Paulings inspanningen begonnen veel artsen en wetenschappers de waarde van voedingsstoffen in therapeutische toepassingen te onderzoeken. Orthomoleculaire geneeskunde is sindsdien een breed vakgebied geworden met een focus op het optimaliseren van de voedingsstatus van individuen en het gebruiken van voedingsstoffen als behandeling voor verschillende aandoeningen. Hoewel het nog steeds enige controverse kan veroorzaken, wordt orthomoleculaire therapie door sommigen beschouwd als een waardevolle aanvulling op de reguliere geneeskunde.

“The way to find the real truth is not to have an idea of what you want the answer to be.” (De manier om de echte waarheid te vinden, is niet een idee hebben van wat je wilt dat het antwoord is.) – Linus Pauling

Wetenschap, creativiteit, waarheid en vriendschap

De citaten in deze blog geven een glimp van Paulings kijk op wetenschap, creativiteit, waarheid en vriendschap. Ze benadrukken het belang van nieuwsgierigheid, openheid voor nieuwe ervaringen en het genereren van vele ideeën om tot waardevolle inzichten te komen.

“The best means of giving the public a knowledge of the basic facts is to tell the truth.” (De beste manier om het publiek kennis te laten maken met de basisfeiten, is door de waarheid te vertellen.) – Linus Pauling

Achtergrond

Linus Pauling was een Amerikaanse chemicus, biochemicus, vredesactivist, pacifist en schrijver, geboren op 28 februari 1901 in Portland, Oregon en overleden op 19 augustus 1994. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke wetenschappers van de 20e eeuw. En een van de weinigen die twee nobelprijzen op zijn naam kreeg.

Pauling heeft belangrijke bijdragen geleverd aan verschillende vakgebieden, waaronder de kwantumchemie, kristallografie, moleculaire biologie en biochemie. Hij is vooral bekend om zijn werk op het gebied van de chemische binding en de structuur van moleculen. In 1954 ontving hij de Nobelprijs voor de Scheikunde “voor zijn onderzoek naar de aard van de chemische binding en de structuur van moleculen door middel van toepassing van de kwantummechanica”.

Een ander belangrijk aspect van Paulings carrière was zijn inzet voor de vredesbeweging. Hij was een fervent voorstander van nucleaire ontwapening en streed tegen de verspreiding van kernwapens. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw leidde Pauling een campagne tegen proeven met kernwapens, wat leidde tot het Partial Test Ban Treaty in 1963.

Als erkenning voor zijn wetenschappelijke en vredesinspanningen ontving Pauling vele onderscheidingen en eredoctoraten. Hij was de enige persoon die zowel de Nobelprijs ontving voor de Scheikunde als de Nobelprijs voor de Vrede (in 1962). Zijn werk en nalatenschap hebben een blijvende invloed gehad op de wetenschap en de maatschappij als geheel.

“The best scientist is open to experience and begins with romance—the idea that anything is possible.” (De beste wetenschapper staat open voor ervaring en begint met romantiek – het idee dat alles mogelijk is.)